Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zapowiedział podwyższenie opłaty mocowej. Widnieje ona na naszych rachunkach od stycznia 2021r. i jest ona opłatą za utrzymanie gotowości dostarczenia do naszych mieszkań energii. Zgodnie z ustawą o rynku mocy, przyjętą w 2017 r. Prezes URE musi do końca września danego roku opublikować nowe stawki. Mamy październik, a więc znane są nowe stawki opłaty mocowej. I nie napawają one optymizmem, bo zapłacimy kilka zł więcej miesięcznie, co przy ogłoszonym wzroście kosztów samego prądu nie jest dobrą wiadomością.

 

Sama wysokość opłaty dotycząca konkretnego klienta uzależniona jest od tzw. indywidualnej krzywej poboru, która jest różnicą pomiędzy zużyciem prądu w godzinach szczytowego poboru, a zużyciem w pozostałych godzinach doby. Stawki opłaty mocowej w latach 2021-2022 dla odbiorców ryczałtowych w zależności od zużycia ( w zł/miesiąc, wartość netto) przedstawione są w tabeli poniżej.
 

Dla zużycia energii elektrycznej

Stawki opłaty mocowej

 

Rok 2021

Rok 2022

poniżej 500 kWh

1,87

2,37

od 500 kWh do 1200 kWh

4,48

5,68

Od 1200 kWh do 2800 kWh

7,47

9,46

Powyżej 2800 kWh

10,46

13,25


Podwyżki prądu są nieuniknione i już wiadomo, że będą dwucyfrowe. Do tego dochodzi podwyższenie opłaty mocowej. Czy wzrost tych cen nie będzie aż nadto nadwyrężać naszego domowego budżetu? Może warto zastanowić się nad wyborem fotowoltaiki i uniezależnić się od kolejnych wzrostów cen za prąd? Zapraszamy do kontaktu.