Narodowy Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił planowany start kolejnej edycji programu na 1 lipca 2021 r. Na dotację z III edycji programu będą mogli liczyć prosumenci którzy zamontowali fotowoltaike po 31 stycznia 2020 r.(decyduje data poniesienia kosztu za instalację).

 

Warunki programu:

  • dopłata wynosi maksymalnie 3000zł

  • Nabór wystartował 1.07.2021 i potrwa do 20.12.2021 r. (z możliwością przedłużenia lub wyczerpania środków)

  • Budżet to 534 mln złotych pochodzących ze środków unijnych

  • Finansowane są projekty zakończone i podłączone do sieci OSD (Operator systemu Dystrybucyjnego) do 31.12.2023r.

  • Przedział mocy instalacji 2-10 kW

  • Dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby  

  • Instalacja musi być nowa a zainstalowane urządzenia wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem ( projekty polegające na zwiększeniu mocy istniejącej instalacji fotowoltaicznej nie są dofinansowane)

  • Beneficjent zobowiązany jest do używania instalacji (w określonej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 5 lat od dnia wpłaty dofinansowania